[Openstandaarden] fgov testresultaten: hoe erg het gesteld is metconformiteit fgov sites

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Wed Nov 9 12:46:32 CET 2005


On Tuesday 08 November 2005 06:59, Peter Strickx wrote:
> Ik ben voorstander van een gefaseerde, pragmatische aanpak waar we
> geleidelijk
> aan de 'openstandaarden-lat' hoger leggen, dus alles wat 'automatisch' of
> semi-automatisch
> kan getoetst worden aan standaarden geniet mijn voorkeur.

voor bestaande websites vindt ik een geleidelijke aanpassingen goed (kwestie 
van niet alles tegelijk te moeten doen)

maar voor nu nieuw te maken websites moet je denk ik ook meteen de 
openstandaard-eisen op het uiteindelijke doel leggen, het heeft geen zin om 
problemen bij te creeren.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20051109/958c05e5/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list