[Openstandaarden] Toegankelijkheid sites VRT

Vansnick Rudi rudi.vansnick at isoc.be
Tue Nov 22 18:11:33 CET 2005


Beste vrienden,

Bij deze wensen wij, ISOC Belgium vzw, werk te maken van een dossier in verband
met de vrt website(s).
Onze organisatie heeft hier duidelijk een missie en kan niet zomaar genegeerd
worden. Wij zullen in de komende uren werken aan een document dat we wensen te
richten aan de bevoegde minister, zijnde Geert Bourgeois. In deze brief willen
wij een helpende hand reiken aan zowel de Vlaamse overheid als aan de vrt, door
in de eerste plaats een gesprek voor te stellen met aansluitend een effectief
werkingsplan. Als vertegenwoordigers van W3C kan ik hier ook beroep doen op de
inbreng van W3C zelf. Tevens had ik ook graag jullie, openstandaarden, aan dit
voostel toegevoegd. Graag dan ook zo spoedig jullie mening zodat we de tekst
afwerken.

Met vriendelijke groeten,

Rudi Vansnick
President Internet Society Belgium vzw
Founder-president IFAVS vzw
National expert WSA Belgium
Grand Jury member WSA 2005
GSM: +32 475 28 16 32
Tel: +32 70 77 39 39

|-----Original Message-----
|From: openstandaarden-bounces at openstandaarden.be 
|[mailto:openstandaarden-bounces at openstandaarden.be] On Behalf 
|Of Ward Vandewege
|Sent: Tuesday, November 22, 2005 1:46 PM
|To: Openstandaarden mailinglist
|Subject: Re: [Openstandaarden] Toegankelijkheid sites VRT
|
|
|On Tue, Nov 22, 2005 at 01:28:58PM +0100, Jan Claeys wrote:
|> On di, 2005-11-22 at 10:57 +0100, Yves De Muyter wrote:
|> > Met de huidig heel erg performante VRT is het heel erg 
|logisch dat de ze geen rekening
|> > kan houden met de laatste 0.5% van de bevolking tenzij ze 
|daar extra financiele
|> > middelen voor krijgt. 
|> 
|> Het idiote aan dit verhaal is net dat het *goedkoper* is om hun site
|> toegankelijk te maken dan om de technieken te gebruiken die ze nu
|> hebben. Gezien ze dus duidelijk te veel geld hebben voor 
|hun websites
|> moeten we hen misschien wat geld afpakken, zodat het quasi vanzelf
|> toegankelijker wordt? ;-)
|
|Bwa, ik zou dat anders doen - misschien moeten ze gewoon eens 
|benaderd worden
|door iemand van een open-standaarden gezind web-developers 
|bedrijfje, dat ze
|graag genoeg geld wil aanrekenen (anders gaan ze het niet 
|vertrouwen ;) om
|alles volledig toegankelijk te maken voor _iedereen_. Als ze 
|teveel geld
|hebben zullen ze het wel willen uitgeven ;)
|
|Zijn er eigenlijk (veel?) web-bouwers die publiekelijk open 
|standaarden en
|toegankelijkheid hoog in hun vaandel dragen en dus ook enkel 
|sites bouwen die
|aan die voorwaarden voldoen? 
|
|mvg,
|Ward.
|
|-- 
|Pong.be     -( "Just wait, My crystal ball is 
|infallible." -- Linus )-
|Virtual hosting -( Torvalds, discussing the future of smart 
|I/O hardware. )-
|http://pong.be -(                       
|      )-
|GnuPG public key: http://gpg.dtype.org
|_______________________________________________
|Openstandaarden mailing list
|Openstandaarden at openstandaarden.be
|http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
|

More information about the Openstandaarden mailing list