[Openstandaarden] Toegankelijkheid sites VRT

Steven Noels stevenn at outerthought.org
Tue Nov 22 21:36:08 CET 2005


On 22 Nov 2005, at 18:11, Vansnick Rudi wrote:

> Beste vrienden,
>
> Bij deze wensen wij, ISOC Belgium vzw, werk te maken van een dossier 
> in verband
> met de vrt website(s).

Beste Rudi, jouw mail klinkt alsof de VRT hier ter kwader trouw 
handelt. Geert Bourgeois in deze discussie betrekken is op zijn best 
overkill te noemen, of eerder de politiek gebruiken om jouw eigen 
winkel in de etalage te zetten. Sorry dat ik het zo plastisch uitdruk, 
maar jouw andere mail laat wat dat betreft weinig aan de verbeelding 
over.

Ik heb in het verleden al met wat IT mensen van de VRT samen gewerkt en 
ik denk dat dit soort zaken eerder een kwestie van onderbestaffing en 
tijdsnood zijn eerder dan onwil en -kunde. Ik maak me zelfs sterk dat 
ze zelf redelijk goed op de hoogte zijn van wat er eventueel nog 
mankeert aan hun sites.

> Onze organisatie heeft hier duidelijk een missie en kan niet zomaar 
> genegeerd
> worden. Wij zullen in de komende uren werken aan een document dat we 
> wensen te
> richten aan de bevoegde minister, zijnde Geert Bourgeois. In deze 
> brief willen
> wij een helpende hand reiken aan zowel de Vlaamse overheid als aan de 
> vrt, door
> in de eerste plaats een gesprek voor te stellen met aansluitend een 
> effectief
> werkingsplan. Als vertegenwoordigers van W3C kan ik hier ook beroep 
> doen op de
> inbreng van W3C zelf. Tevens had ik ook graag jullie, openstandaarden, 
> aan dit
> voostel toegevoegd. Graag dan ook zo spoedig jullie mening zodat we de 
> tekst
> afwerken.
>
> Met vriendelijke groeten,
>
> Rudi Vansnick
> President Internet Society Belgium vzw
> Founder-president IFAVS vzw
> National expert WSA Belgium
> Grand Jury member WSA 2005

Nou nou. Dat verklaart de pluralis majestatis.

Enfin, ik wil maar zeggen: als we onze grieven eens op een 
gestructureerde en opbouwende manier kenbaar maken, zonder de media of 
de politiek op te zoeken, dan wil ik gerust eens een meeting proberen 
te regelen met mensen bij de VRT. Bloempotslingerij zal minder 
effectief zijn, denk ik.

</Steven>
-- 
Steven Noels              http://outerthought.org/
Outerthought               Open Source Java & XML
stevenn at outerthought.org        stevenn at apache.org
More information about the Openstandaarden mailing list