[Openstandaarden] Toegankelijkheid sites VRT

Rudi Creemers rudi at kuleuven.net
Wed Nov 23 10:16:42 CET 2005


Steven Noels wrote:
> On 22 Nov 2005, at 18:11, Vansnick Rudi wrote:
> 
>> Beste vrienden,
>> 
>> Bij deze wensen wij, ISOC Belgium vzw, werk te maken van een
>> dossier in verband met de vrt website(s).
> 
> 
> Beste Rudi, jouw mail klinkt alsof de VRT hier ter kwader trouw
> handelt. Geert Bourgeois in deze discussie betrekken is op zijn best
> overkill te noemen, of eerder de politiek gebruiken om jouw eigen
> winkel in de etalage te zetten. Sorry dat ik het zo plastisch
> uitdruk, maar jouw andere mail laat wat dat betreft weinig aan de
> verbeelding over.

Waarom is dit overkill? Dienen politiek verantwoordelijken niet op de 
hoogte te zijn van problemen die heersen bij een deel van de bevolking?

> 
> Ik heb in het verleden al met wat IT mensen van de VRT samen gewerkt
> en ik denk dat dit soort zaken eerder een kwestie van onderbestaffing
> en tijdsnood zijn eerder dan onwil en -kunde. Ik maak me zelfs sterk
> dat ze zelf redelijk goed op de hoogte zijn van wat er eventueel nog
> mankeert aan hun sites.

Iedereen(?)is onderbestaft. Is dit een excuus? En zo ja, waarom werd er 
dan wel gewerkt aan een nieuw uitzicht, of nieuwe snufjes?


> 
>> Onze organisatie heeft hier duidelijk een missie en kan niet zomaar
>>  genegeerd worden. Wij zullen in de komende uren werken aan een
>> document dat we wensen te richten aan de bevoegde minister, zijnde
>> Geert Bourgeois. In deze brief willen wij een helpende hand reiken
>> aan zowel de Vlaamse overheid als aan de vrt, door in de eerste
>> plaats een gesprek voor te stellen met aansluitend een effectief 
>> werkingsplan. Als vertegenwoordigers van W3C kan ik hier ook beroep
>>  doen op de inbreng van W3C zelf. Tevens had ik ook graag jullie,
>> openstandaarden, aan dit voostel toegevoegd. Graag dan ook zo
>> spoedig jullie mening zodat we de tekst afwerken.
>> 
>> Met vriendelijke groeten,
>> 
>> Rudi Vansnick President Internet Society Belgium vzw 
>> Founder-president IFAVS vzw National expert WSA Belgium Grand Jury
>> member WSA 2005
> 
> 
> Nou nou. Dat verklaart de pluralis majestatis.

Volgens mij is dit hier een gewone meervoudsvorm, of niet?

> 
> Enfin, ik wil maar zeggen: als we onze grieven eens op een 
> gestructureerde en opbouwende manier kenbaar maken, zonder de media
> of de politiek op te zoeken, dan wil ik gerust eens een meeting
> proberen te regelen met mensen bij de VRT. Bloempotslingerij zal
> minder effectief zijn, denk ik.
> 
> </Steven>

Ik citeer Rudi (Vansnick) nog even (zie hierboven):

"In deze brief willen wij een helpende hand reiken aan zowel de Vlaamse 
overheid als aan de vrt..."

Kan dit, zelfs met veel slechte wil, bestempeld worden als 
"bloempotslingerij"? Anderszijds, kan een gesprek met mensen die 
onderbestaft zijn het probleem van hun onderbestaffing oplossen, of 
moeten daarvoor de (politiek) verantwoordelijken worden aangesproken? 
Wat kan een gesprek met "mensen bij de VRT" oplossen?

-- 
Groeten

Rudi.
More information about the Openstandaarden mailing list