[Openstandaarden] Overheid kiest radicaal voor Open Document-formaat (ZDnet)

Jan Claeys janc+openstandaarden at lugwv.be
Mon Jun 26 15:16:22 CEST 2006


Op ma, 26-06-2006 te 10:58 +0200, schreef Christophe Strobbe:
> De Java Access Bridge is bij mijn weten niet als broncode beschikbaar;
> zie http://java.sun.com/products/accessbridge/.
> En dan wil ik nog zien of de licentie dat überhaupt toelaat.

Ik zie net dat AccessBridge gewoon een DLL voor Windows is die een
implementatie van die API bevat.

> >En dat MS Office gebruikers het gemakkelijker hebben is niet omdat de
> >accessibility API van MS zo fantastisch is, maar vanwege de "hacks" die
> >de fabrikanten speciaal voor MS Office in hun programma (moeten) steken
> >om het bruikbaar te maken.
> 
> 1. Voor een gebruiker telt het resultaat. Het kan de meeste gebruikers niet
> schelen wat voor acrobatieën de fabrikanten daarvoor moeten uitvoeren.
> 2. Mijn punt was eigenlijk dat de Java Access Bridge apart gedownload moet
> worden, d.w.z. het zit noch bij de JVM, noch bij Windows. Gebruikers die
> de omgang met informatica zo al moeilijk vinden, b.v. omwille van een
> handicap, zijn daarmee niet gediend.

Als de ontwikkelaars van screenreaders e.d. dat willen kunnen ze het
vermoedelijk wel gewoon met hun software meeleveren & installeren, net
zoals ze met de nodige DLLs doen die ze voor Windows nodig hebben (de
meeste Windows-versies komen/kwamen standaard niet met die DLLs).

En als ze dat per sé niet willen, kunnen ze natuurlijk altijd zelf een
eigen implementatie maken (de Java API licentie staat dat toe).

Maar als die screenreader-makers geen van beide _willen_ doen, dan is er
echter niets dat Sun/OOo/ISO/whoever kan doen om hen te dwingen, dus je
kan hen er niet voor met de vinger wijzen...


-- 
Jan Claeys
More information about the Openstandaarden mailing list