[Openstandaarden] Open standaarden: wat zijn ze?

Mattias Campe Mattias.Campe at gmail.com
Mon Dec 31 08:20:04 CET 2007


Mattias Campe schreef:
> Patrick Coeman schreef:
>> Bart Hanssens schreef:
>>  
>>> Nathan Samson wrote:
>>>   
>>>> Bij kantoor toevoegen: PDF.
>>>> Ik weet wel niet of dit een open of een vrije specificatie is
>>>>    
>>> Wel, PDF 1.7 is op weg om een ISO standaard te worden (ISO 32000),
>>> PDF/A (ISO 19005) en PDF/X (ISO 15930) zijn reeds ISO standaarden.
>>>   
> Van die PDF 1.7 blijkt dat inderdaad sinds 29 januari dit jaar 
> aangekondigd te zijn, zie bv. 
> http://www.webwereld.nl/comments/44795/adobe-wil-pdf-als-iso-standaard.html 
> of http://www.linux-watch.com/news/NS7542722606.html
>
> Op volgende pagina staat wat informatie over het pdf-formaat, maar het 
> is onduidelijk of het gaat over de volledige specificatie en of er 
> problemen zijn met patenten 
> http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html
>>> Strikt genomen voldoen PDF/X en PDF/A niet aan de definitie die er op 
>>> openstandaarden.be staan: Adobe heeft namelijk wel degelijk een aantal 
>>> patenten die in PDF zitten (maar wel royalty-free te gebruiken zijn), en 
>>> in feite zijn de ISO-teksten zelf ook niet gratis (kleine fee te betalen)
>>>
>>> Maar mijns insizens weet voldoen ze volgens ITU en EU wel als "open 
>>> standard" :-)
>>>
>>>
>>> Mvg,
>>>
>>> Bart Hanssens
>>>   
>>
>> Die 'kleine fee' voor een ISO standaarden tekst is een grapje neem ik
>> aan? Ik heb ooit de teksten van ISO-17799 moeten hebben en heb me toen
>> maar beholpen met de Nederlandse invulling van die standaard, de 'Code
>> voor Informatiebeveiliging' of zoiets. Die koste compleet ik dacht een
>> 90€ en dat was naar ik me herinner 10 keer goedkoper dan de originele
>> bestellen. Pak me niet op die prijzen, tis ondertussen ook el een jaar
>> of 5 geleden...
>>
>> Patje
>>  
> Moeten dan de definities die staan op 
> http://www.openstandaarden.be/?q=node/2 niet eens heel kritisch 
> bekeken worden, zodanig dat er in lijn wordt gewerkt met de 
> woordenschat die mensen ook gebruiken?
>
> Als we bv. 'PDF/A' bekijken, dan:
> * Het is geen open specificatie: de specificatie is niet gratis online 
> beschikbaar (volgens 
> http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38920 
> en http://nl.coinmill.com/CHF_calculator.html#CHF=114.00/euro kost 
> PDF/A 68,73 EUR).
>
> * Het is geen vrije specificatie, want het is geen open specificatie 
> en bovendien blijkt het volgens Bart last te hebben van patenten. Ze 
> zijn dan wel royalty-free te gebruiken, maar volgens de definitie moet 
> een vrije specificatie [volledig] vrij zijn van juridische 
> beperkingen. Bovendien is het niet helemaal duidelijk of er geen 
> licentie op van toepassing is.
>
> * Het is geen open standaard, want het is niet vrij.
>
> PDF/A valt dus eigenlijk onder de 'gesloten specificatie'.
>
>
> Verder enkele URL's om over te bezinnen. Bovendien lijkt het me niet 
> mis om de definitie op OSB.be te "synchroniseren" met onze noorderburen:
> * http://www.ososs.nl/wat_zijn_open_standaarden
>
> Onder een 'open standaard' verstaan we een standaard die voldoet aan 
> de volgende eisen:
>
>  1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een
>    not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt
>    op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk
>    is voor alle belanghebbende partijen (consensus of
>    meerderheidsbeschikking enz.);
>  2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document
>    van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te
>    verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder
>    mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te
>    gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;
>  3. Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten
>    - van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking
>    gesteld op een royalty-free basis;
>  4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard;
>
> * http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_standaard
> * http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=574
Het Engelstalig gedeelte van Wikipedia is uitgebreider en er zijn 
blijkbaar meer definities van wat een open standaard is, dan dat er open 
standaarden zijn (the great thing about open standards is that there are 
so many definitions of them :/).

Opvallend: "Many definitions of the term "standard" permit patent 
holders to impose "reasonable and non-discriminatory 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_and_non-discriminatory>" 
royalty fees and other licensing terms on implementers and/or users of 
the standard. For example, the rules for standards published by the 
major internationally recognized standards bodies such as the IETF 
<http://en.wikipedia.org/wiki/IETF>^[1] 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard#_note-0> , ISO 
<http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization>, 
and IEC 
<http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission> 
permit their Standards to contain specifications whose implementation 
will require payment of patent licensing fees (none of these 
organizations states that they grant "open standards", but only 
"standards"). ITU 
<http://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union> has 
a definition of "open standard" that allows "reasonable and 
non-discriminatory 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_and_non-discriminatory>" 
licensing."

Meer informatie op http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard


Mattias
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is verwijderd...
URL: http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20071231/1fa1806b/attachment-0001.html 


More information about the Openstandaarden mailing list