[Openstandaarden] Open standaarden: wat zijn ze?

Mattias Campe Mattias.Campe at gmail.com
Mon Dec 31 08:03:52 CET 2007


Patrick Coeman schreef:
> Bart Hanssens schreef:
>  
>> Nathan Samson wrote:
>>   
>>> Bij kantoor toevoegen: PDF.
>>> Ik weet wel niet of dit een open of een vrije specificatie is
>>>    
>> Wel, PDF 1.7 is op weg om een ISO standaard te worden (ISO 32000),
>> PDF/A (ISO 19005) en PDF/X (ISO 15930) zijn reeds ISO standaarden.
>>   
Van die PDF 1.7 blijkt dat inderdaad sinds 29 januari dit jaar 
aangekondigd te zijn, zie bv. 
http://www.webwereld.nl/comments/44795/adobe-wil-pdf-als-iso-standaard.html 
of http://www.linux-watch.com/news/NS7542722606.html

Op volgende pagina staat wat informatie over het pdf-formaat, maar het 
is onduidelijk of het gaat over de volledige specificatie en of er 
problemen zijn met patenten 
http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html
>> Strikt genomen voldoen PDF/X en PDF/A niet aan de definitie die er op 
>> openstandaarden.be staan: Adobe heeft namelijk wel degelijk een aantal 
>> patenten die in PDF zitten (maar wel royalty-free te gebruiken zijn), en 
>> in feite zijn de ISO-teksten zelf ook niet gratis (kleine fee te betalen)
>>
>> Maar mijns insizens weet voldoen ze volgens ITU en EU wel als "open 
>> standard" :-)
>>
>>
>> Mvg,
>>
>> Bart Hanssens
>>   
>
> Die 'kleine fee' voor een ISO standaarden tekst is een grapje neem ik
> aan? Ik heb ooit de teksten van ISO-17799 moeten hebben en heb me toen
> maar beholpen met de Nederlandse invulling van die standaard, de 'Code
> voor Informatiebeveiliging' of zoiets. Die koste compleet ik dacht een
> 90€ en dat was naar ik me herinner 10 keer goedkoper dan de originele
> bestellen. Pak me niet op die prijzen, tis ondertussen ook el een jaar
> of 5 geleden...
>
> Patje
>  
Moeten dan de definities die staan op 
http://www.openstandaarden.be/?q=node/2 niet eens heel kritisch bekeken 
worden, zodanig dat er in lijn wordt gewerkt met de woordenschat die 
mensen ook gebruiken?

Als we bv. 'PDF/A' bekijken, dan:
* Het is geen open specificatie: de specificatie is niet gratis online 
beschikbaar (volgens 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38920 
en http://nl.coinmill.com/CHF_calculator.html#CHF=114.00/euro kost PDF/A 
68,73 EUR).

* Het is geen vrije specificatie, want het is geen open specificatie en 
bovendien blijkt het volgens Bart last te hebben van patenten. Ze zijn 
dan wel royalty-free te gebruiken, maar volgens de definitie moet een 
vrije specificatie [volledig] vrij zijn van juridische beperkingen. 
Bovendien is het niet helemaal duidelijk of er geen licentie op van 
toepassing is.

* Het is geen open standaard, want het is niet vrij.

PDF/A valt dus eigenlijk onder de 'gesloten specificatie'.


Verder enkele URL's om over te bezinnen. Bovendien lijkt het me niet mis 
om de definitie op OSB.be te "synchroniseren" met onze noorderburen:
* http://www.ososs.nl/wat_zijn_open_standaarden

Onder een 'open standaard' verstaan we een standaard die voldoet aan de 
volgende eisen:

  1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een
   not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op
   basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is
   voor alle belanghebbende partijen (consensus of
   meerderheidsbeschikking enz.);
  2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van
   de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen
   tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn
   om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om
   niet of tegen een nominale prijs;
  3. Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten -
   van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking
   gesteld op een royalty-free basis;
  4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard;

* http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_standaard
* http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=574

Misschien moet een 'vrije specificatie' gedefinieerd worden als een open 
specificatie die volledig vrij is van juridische beperkingen (kan dat de 
dag van vandaag nog wel :-( ?) én waarvan de specificatie volledig 
kostenloos beschikbaar is. Los van het feit dat er wellicht eens zal 
moeten gediscussieerd worden rond de definities zou het wellicht ook 
duidelijker zijn mochten er bij de definitie voorbeelden staan van zo'n 
standaardenorganisaties.


Hopend op een levendige, opbouwende discussie (wellicht pas in 2008)
Mattias

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is verwijderd...
URL: http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20071231/8495470f/attachment.html 


More information about the Openstandaarden mailing list